Manjša gradbena in hišniška dela

Urejanje zelenih površin

 • košnja okoli 900.000 m/2 zelenih površin v MOC,
 • košnja zelenih pasov ob javnih cestah v MOC,
 • zelene površine otroških in športnih igrišč v MOC,
 • čiščenje in odvoz listja na celotnem območju MOC strojno in ročno,
 • vzdrževanje mestne opreme (pregledi in vzdrževanja otroških igrišč v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vzdrževanje avtobusnih postaj, redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in košev za pasje iztrebke,
 • urejanje pešpoti, čiščenje in vzdrževanje na območju celotnega Šmartinskega jezera,
 • vzdrževanje pokopališča Golovec,
 • urejanje in vzdrževanje spominskega parka Teharje,
 • popravila tlakovcev in betonskih plošč na (tlakovanih in betonskih) peš poteh v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
 • urejanje (čiščenje, pleskanje) podhodov v na območju MO Celje,
 • čiščenje zaraslih površin,
 • letno vzdrževanje cest,
Skip to content