Novice

Zunanja ureditev

Ob križišču Gregorčičeve in Miklošičeve ulice smo uredili zunanjo ureditev, zraven petih podzemnih zbiralnikov odpadkov, v katere bodo lahko občani od 1. junija dalje ločeno odlagali biološke odpadke, steklo, papir in karton, plastiko in mešane odpadke.


Skip to content